You are here

privacy-policy

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων / General
Data Protection Regulation -GDPR- 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφεξής: ΓΚΠΔ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οικοδομικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία
«ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ –Η ΥΓΕΙΑ-
ΣΥΝ.ΠΕ», , με Α.Φ.Μ. 096076180 Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: οδός Ριζάρη αριθ. 17 Αθήνα, Τ.Κ. 11634
E-mail: ygeiasyn@otenet.gr
Tηλ. +30 2107237808 +30 2107230092 & Fax: +30 2107230095

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Λόγω της ιδιότητας του μέλους του Συνεταιρισμού και κατόχου
συνεταιριστικής μερίδας μας γνωστοποιείτε αυτοβούλως και
επεξεργαζόμαστε τις εξής πληροφορίες:
- Ονοματεπώνυμο
- Πατρώνυμο
- Διεύθυνση
- Διεύθυνση e-mail
- Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
- Ημερομηνία γέννησης
- Στοιχεία Ταυτότητας/Διαβατηρίου
- Επάγγελμα
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ
Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των
δεδομένων»).
Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, συνάμα δε
αποτελεί εκ του Νόμου και του Καταστατικού του Συνεταιρισμού υποχρέωσή
μας, προκειμένου να μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας και να
εκτελείτε τις υποχρεώσεις σας, ως μέλους, να επικοινωνούμε μαζί σας, να
τηρούμε ατομική μερίδα μέλους με πλήρη οικονομική κίνηση, να
επιτρέπουμε την είσοδο στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκδίδουμε κάρτα
μέλους, να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με τις συνεταιριστικές
υποθέσεις, ως συγκατατεθήκατε, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να
θεμελιώσουμε τυχόν έννομες αξιώσεις.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο
της συνεταιριστικής έννομης σχέσης, στηρίζεται δε, στις διατάξεις του ΓΚΠΔ,
καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την
άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνεταιριστική έννομη σχέση.
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι
καταρχήν πέντε (5) έτη, που παρατείνεται περαιτέρω μέχρι την υλοποίηση
του σκοπού του Συνεταιρισμού και σε κάθε περίπτωση όσο διαρκεί η
ιδιότητά σας ως μέλους. Σε περίπτωση τυχόν απώλειας της ιδιότητας αυτής
τα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε λογισμικό και
υπολογιστές στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνον οι υπάλληλοι, οι
λογιστές και τα μέλη του ΔΣ εφόσον αυτό απαιτείται καθώς και σε
έγχαρτους φακέλους που τηρούνται στο αρχείο του Συνεταιρισμού σε
ερμάρια που βρίσκονται σε ιδιαίτερο δωμάτιο στην έδρα του συνεταιρισμού,
στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση τρίτα πρόσωπα.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά
μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης του
Συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας
πληροφοριών γίνεται ενδεχομένως σε λογιστές, δικηγόρους, σε δημόσιες
αρχές, με σκοπό την εκπλήρωση των εκ του Νόμου υποχρεώσεων του
Συνεταιρισμού. Επιπλέον, κατά την εγγραφή σας ως μέλους έχετε ρητά
συναινέσει και αποδεχθεί να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με
τους όρους του ΓΚΠΔ.
Σε κάθε περίπτωση κατά την εκούσια αίτησή σας για εγγραφή στο
Συνεταιρισμό και την έκδοση της απαραίτητης κάρτας μέλους, έχετε ρητά
συγκατατεθεί για τις προπεριγραφόμενες χρήσεις και τυχόν διαβιβάσεις των
προσωπικών δεδομένων σας με βάση τα ανωτέρω.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
- Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να
αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα
με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να
πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές
κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους
κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό
διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για
διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή
δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση
των δεδομένων και την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.
- Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση
ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που
σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να
αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ. Είναι αυτονόητο ότι αν
εναντιωθείτε στην τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία σας, δεν θα είναι
εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως μελών τόσο στη φάση αυτή όσο
και στη φάση της εκπλήρωσης του συνεταιριστικού σκοπού.
- Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και
διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη
διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για
κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17
ΓΚΠΔ καθώς η διαγραφή των στοιχείων σας οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας
του μέλους
- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να
ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από
εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με
το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής
επιστολής, στην έδρα του Συνεταιρισμού ή στο ανωτέρω email
ygeiasyn @ otenet . gr του Συνεταιρισμού.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.dpa.gr.
Παρακαλείσθε για την πληρέστερη ενημέρωση σας να συμβουλευτείτε
την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχει αναρτήσει
ο Συνεταιρισμός μας στην ιστοσελίδα: ………………………. /privacy-policy.
Παρακαλούμε επαληθεύστε τα στοιχεία σας στην συνημμένη φόρμα και
αποστείλετε στο e-mail : ygeiasyn @ otenet . gr , στο fax : 2107230095 ή
στη διεύθυνση Ριζάρη 17, Αθήνα, 11634.
ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο :
Πατρώνυμο :
Διεύθυνση :
Διεύθυνση e-mail :
Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) :
Ημερομηνία γέννησης :
Στοιχεία Ταυτότητας/Διαβατηρίου :
Επάγγελμα :
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) :
Δ.Ο.Υ :
ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ :
ΕΑΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΑ Χ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΙ …..….. ή
ΤΟ ΟΧΙ ………

Αθήνα. 15.10.2018 Υπογραφή

Copyright © " Η ΥΓΕΙΑ " ΣΥΝ. Π.Ε All rights reserved. Powered by NEWGEN